Община Хайредин - официален сайт

ЗАПОВЕД №РД-751 от 05.12.2016г. за прекратяване наоткрития с моя Заповед №РД-688/10.11.2016г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за ср

 Виж тук