Община Хайредин - официален сайт

ЗАПОВЕД №РД-770 от 13.12.2016г. за обявяване на резултатите от проведения на 09.12.2016г. и 12.12.2016г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под нае

 Виж тук