Община Хайредин - официален сайт

Заповед за определяне на местата за публикуване на избирателните списъци

Заповед № РД-100/16.02.2021 - тук