Община Хайредин - официален сайт

Заповед за прекратяване на публично оповестен конкурс за продажба на УПИ-I 2196 в кв.36 по плана на с. Хайредин

 виж /тук/