Община Хайредин - официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 6 година на 66кв.м. от помещение, намиращо се в УПИ I, п

 Виж тук