Община Хайредин - официален сайт

Заповед за Утвърждаване на Инструкция и Инструкция за мерките за защита на лични данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни