Община Хайредин - официален сайт

"Защитено жилище за лица с умствена изостаналост" - с. Манастирище

  

 "Защитено жилище за лица с умствена изостаналост" се намира в с. Манастирище, общ. Хайредин, обл. Враца. Екипът, работещ в ЗЖ се състои от: управител, трима социални работници и един трудотерапевт. През 2012г. в него са настанени шест лица с умствена изостаналост. Защитеното жилище - с. Манастирище е алтернативна форма на социалните услуги в общността.На потребителите е осигурен пълноценен и самостоятелен начин на живот и им се предоставя възможност за социална интеграция, възстановяване на изгубени социални умения и навици. 

  Сградата на "Защитено жилище" - с. Манастирище е масивна и е разположена в близост до центъра на селото, състои се от един етаж, сутерен и прилежащо дворно място. На етажа са обособени две спални помещения с капацитет за трима потребители. Към всяка стая има санитарно помещение. На разполжение на потребителите са обща дневна кухня, медицински кабинет и складово помещение. 

  Кухненския блок е обзаведен с готварска и микровълнова печка, комбиниран хладилник, кухненски шкафове и други домакински уреди, даващи възможност на потребителите сами да приготвят храната си. 

  Ежедневието на потребителите включва; готварство, почистване на помещенията и около сградата, засаждане на цветя и грижа за тях, плетене и шиене, изобразителна дейност, изработване на предмети от хартия и природни материали, четене и писане на текстове, музикотерапия и др. 

   На всеки потребител се предоставя възможност самостоятелно да организира времето си, да осъществява лични контакти с близки, приятели и други лица. Осигурени са образователни програми в съответствие с възрастта, възможностите и личния избор на всеки от тях.. Провеждат се културни мероприятия, включващи празнуване на рождени и имени дни. Организират се посещения на културни мероприятия. 

Адрес: с. Манастирище 

ул. "Иван Михайлов" №3 

GSM: 0879/988 920 

Управител: Харетина Маринова