Община Хайредин - официален сайт

Детски градини

На територията на Община Хайредин функционира 1 Обединено детско заведение с 3 филиала в селата Михайлово, Манастирище и Рогозен

Директор на Обединеното детско заведение с филиали по населени места е Силвия Крумова, тел. 09166/22-78.