18:43
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 01.10.2023 г.

Състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
Светла Петрова Кирова тел. 09 166 / 22-39, факс: 09 166 / 22-14