Община Хайредин - официален сайт

Контакти

Адрес: 3357, с. Хайредин,
ул. "Георги Димитров" 135
Телефон: 09166/ 22-09
Факс: 09 166/2214
Електронна поща: hayredin_ob@mail.bg

Кмет
Тодор Алексиев Тодоров
09166/22-09 , 0879804848

 

Секретар 

Светлана Иванова Ценова

0879804851

Председател на Общински съвет - Хайредин
Светла Петрова Кирова
0879804847

 

Кметства:

 

Населено място Кмет/Наместник Телефон/Мобилен
с. Манастирище, ул. "Червена Армия" № 42 Атанас Титов Атанасов - Кмет 0879804822
с. Михайлово, ул. "Васил Левски" № 4 Стефан Димитров Ангелов - Кмет 0879804840
с. Рогозен, ул. " Георги Димитров" № 1 Пламен Илиев Кюковски - Кмет 0884111170
с. Бързина, ул. "Христо Ботев" № 19 Тихомир Любомиров Трифонов - Кметски наместник 0879804874
с. Ботево, ул. "Христо Ботев" № 20 Соня Христова Ненкова - Кметски наместник 0879 804 827

Училища:

 

Населено място Директор Телефон/Мобилен
с. Хайредин Десислава Михайлова 0877220213
с. Михайлово Замфира Руменова 0899808384

Детски градини:

 

Населено място Директор Телефон/Мобилен
с. Хайредин Силвия Крумова 0879804860
с. Манастирище   091668 313
с. Михайлово   09162 23 11
с. Рогозен   09169/6360
с. Бързина  

Други полезни телефони:

Отдел Местни Данъци и такси: Елеонора Владимирова - 0879804859

Отдел "ГРАО" : Асен Чангалов - 0879804857
Дом за стари хора - Хайредин – 09 166/22 47
Домашен социален патронаж – 09 162/22 89
Дирекция „Социално подпомагане” – Хайредин – 09 166/22 83, 22 93