Община Хайредин - официален сайт

Местни данъци и такси

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН ПО МЕСТЕН БЮДЖЕТ при обслужваща банка ТБ ДСК ЕАД, клон Козлодуй

 

 

IBAN BIC КОД вид на плащане Вид данък
1 BG88STSA93008490040100 STSA BGSF 44 14 00 за Патентен данък
2 BG88STSA93008490040100 STSA BGSF 44 21 00 за Данък върху недвижимите имоти и лихви
3 BG88STSA93008490040100 STSA BGSF 44 22 00 за Данък върху наследствата и лихви
4 BG88STSA93008490040100 STSA BGSF 44 23 00 за Данък върху превозните средства и лихви
5 BG88STSA93008490040100 STSA BGSF 44 24 00 за Такса битови отпадъци и лихви
6 BG88STSA93008490040100 STSA BGSF 44 25 00 за Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин
7 BG88STSA93008490040100 STSA BGSF 44 34 00 за други данъци /в т.ч. Пътен данък – недобор/ и лихви по недобори
8 BG88STSA93008490040100 STSA BGSF 44 65 00 за Глоби, санкции и неустойки, наказателни постановления, обезщетения и начети, събрани от Общините.

 

За контакти с отдел МДТ към Община Хайредин:

1. Елеонора Владимирова - ст. специалист - 0879804859

2. Силвия Методиева - ст. специалист - 0879992595

Справка за задълженията и плащания на данъци - / кликни тук/

Образци на документи Местни данъци и такси - тук

 

СЪОБЩЕНИЕ

ВЕЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ ДЪЛЖИМИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЛЕСНО И БЪРЗО В РЕАЛНО ВРЕМЕ. ЗА ВАШЕ УДОБСТВО И ЗА ДА ПЕСТИМ ВАШЕТО ВРЕМЕ, МРЕЗ egov.bg С НЯКОЛКО КЛИКА ПРЕДОСТАВЯМЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА АВТОМАТИЗИРАНА ПРОВЕРКА И ЗАПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ И КЪМ ДРУГИ ОБЩИНИ ЧРЕЗ УСЛУГАТА 9414