Община Хайредин - официален сайт

Регистри 2016/2017

 Технически паспорт -  ту

ПУП - тук    РС и одобряване - тук   УВЕ  -  тук    заповеди по чл.154 на ЗУТ  -  тук