Община Хайредин - официален сайт

Социални дейности

ДОМЪТ ЗА СТАРИ ХОРА в с.Хайредин е създаден през 1961 г.
Представлява специализирано заведение за предоставяне на социални услуги.
Капацитетът на дома е 90 човека, като социалните услуги са предназначени за лица в пенсионна възраст. Социалното заведение е с откъсване от обичайна домашна среда.
Разположено е недалеч от центъра на Хайредин в паркова зона. Сградата е на два етажа. Тя разполага с 3 дневни, бръснарски салон, столова, кухненски блок и перално помещение. Спалните помещения са 30, от самостоятелни стаи до 4 легла, с общи бани и тоалетни по отделенията, като по желание се предоставят и безплатна кабелна телевизия. Отоплението е самостоятелна парна инсталация, която осигурява топлина и уют през зимните месеци.
ДСХ предоставя следните социални услуги:
1. Ползване на оборудвано легло в спално помещение и помещение за хранене в сградата на доставчика.
2. Предоставяне на здравословна и питателна храна, съобразно изискванията на Закона за народното здраве и изискванията на потребителите.
3. Съдействие за получаване на специализираната медицинска и стоматологична помощ, включително в кабинетите, намиращи се в сградата на ДСХ, както и на други здравни грижи.
4. Осигуряване на възможност за участие в рехабилитация, физиотерапия и трудотерапия в съответствие с личния избор на потребителя и възможностите му.
5. Съдействие за снабдяване с предписаните лекарства.
6. Съдействие за участие в програми за социална интеграция и ресоциализация
7. Осигуряване на информация за нормативната уредба, регламентираща дейността на доставчика и правата и задълженията на потребителя.
8. Осигуряване на възможност за самостоятелно организиране на свободното време.
9. осигуряване на възможност за лични контакти - със семейството и други лица.
10. Насърчаване на участие в културни, спортни и други дейности.
За настанените лица се грижат 47 квалифицирани служители, работещи по трудов договор: старша медицинска сестра, 4 медицински сестри, психолог, социален работник, рехабилитатор, 15 санитари, перач, гладач, бръснар, майстор-готвач, готвач, работник-кухня и административен персонал. По-голяма част от служителите са с дългогодишен опит и стаж в сферата на социалните услуги. В помощ на служителите от специализираната институция са и лични асистенти от националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост”.

ДОМАШНИЯТ СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ /ДСП/ е разкрит през месец декември 1987г. Помещава се в сграда, която е била бивше начално училище. Същият е обслужвал по норматив 30 бр. самотни възрастни хора, като им е доставял храна по домовете. През 2000 г. се включват селата Хайредин и Манастирище. Капацитетът на патронажа става 90 бр. От месец октомври 2008 г. вече се обслужва и с.Рогозен, през 2009 г. ще обхваща цялата община.
В настоящият момент бройката на патронажниците е между 95 и 115 бр., като се очаква да станат 150 бр. На патронажниците се предлага ежедневно (без почивните дни) разнообразна храна, която включва първо – супа, второ – основно ястие, трето – десерт и 1 брой хляб от 0,500 кг.
От заетите места 12 са фронтоваци, които се ползват с привилегии и заплащат 80% от таксата, която включва: храна, транспорт, ел. енергия, вода и миещи препарати.
Доставката на хранителни продукти е добро. Доставките са точни и навременни.
От 2009 г. персонала се състои от 9 броя служители: главен специалист, изпълнител – домакин, 1 шофьор, 2 броя готвачи и 4 броя санитари. Всеки от тях изпълнява добросъвестно задълженията си и работи за популяризиране на дейността на патронажа. Освен преките си задължения по приготвяне и доставка на храна по домовете, персонала на ДСП извършва и други услуги на гражданите (възрастни и инвалиди), като закупуване на хляб, лекарства и други.
От месец октомври 2008 г. до месец март 2009 г. се приготвя храна и на 100 броя ученици от училищата в цялата община по програма на Български Червен кръст „Топъл обяд от БЧК”.

КЛУБЪТ НА ПЕНСИОНЕРА в с. Рогозен, общ. Хайредин, е създаден през 1995 г. Първите учредители са Александър Найденов, Видол Цветков и Гюрга Маджарска.
Всяка сряда неговите членове се събират. Организират се различни мероприятия - рождени дни, изложби на различна тематика - от старинната до съвременната изработка на предмети с различно битово предназначение.
Клубът е инициатора за честване на различни празници - Великден, Бабин ден, 8-ми март, Трифон Зарезан, Денят на възрастните хора.
Много често се организират срещи със сродните клубове от съседни села.
Организирани са няколко екскурзии до исторически забележителности.
В Клуба атмосферата е много топла, живее се задружно и това помага на хората от третата възраст да се чувстват пълноценни и щастливи.