Община Хайредин - официален сайт

Списък на длъжностите в Община Хайредин

Име, Презиме, Фамилия

Длъжност

Тодор Алексиев Тодоров

Кмет на община

 

Заместник Кмет

Светлана Иванова Ценова

Секретар

Петя Цветанова Фуренска

Финансов контрольор

Валентин Тодоров Петров

Директор на Дирекция АПО и ФСД

Деница Андреева Иванова

Старши специал.-счет

Десислава Михайлова

Гл. Експерт ТРЗ и ЛС

Искра Христова

Старши-специал.-бюджет

Ивка Иванова

Старши – специал.-касиер

Елеонора Владимирова Кристиянова

Старши специал. МДТ

Асен Асенов Чангалов

Гл. Експерт АПО и ГРАО

Мирослав Кирилов Димов

Ст. Спец. Подр. И ОМП

Полина Зарчева

Мл. Спец.-техн. Сътрудник

Габриела Георгиева Милчева

Директор на Дирекция „Евроинтеграция, икономически дейности и УТ”

Камелия Петрова Колева

Ст. спец НП и П

Цветан Тодоров Гущерски

Гл. Експерт Обществени поръчки и Об собственост

Цветослава Гошова Декова

Ст. Спец. НП и П

Цветана Банова Петкова

Ст. Спец. УТ, кад. И рег.

Йоанна Ивова

Гл. Експерт хум. Дейности

Петранка Георгиева Славчева

Ст. Спец. УТ, кад. И рег.


Ст. Спец. НП и проекти

Надя Николова Йорданова

Ст. Спец. УС

Георги Цветков Григоров

Мл. Спец.-домакин

Ивайло Трифонов Петров

Изпълнител-шофьор

Стефан Димитров Ангелов

Кмет на кметство Михайлово

Любомира Николова Славкова

Ст. Спец-секретар

Атанас Титов Атанасов

Кмет на кметство Манастирище

 Миглена Михайлова

Ст. Спец-секретар

Пламен Кюковски

Кмет на кметство Рогозен

Румяна Тодорова Каменова

Ст. Спец-секретар

Тихомир Любомиров Трифонов

Кмет на кметство Бързина

Соня Христова Ненкова

Кметски наместник на с. Ботево