19:42
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 09.12.2023 г.
Обявление за поръчка
19.07.2017 02:27
Свали
Решение за откриване на процедура
19.07.2017 02:27
Свали
Документация за възлагане на обществена поръчка
19.07.2017 02:27
Свали
Образци на документи
19.07.2017 02:27
Свали
Информация във връзка с обжалване на процедурата
04.08.2017 03:30
Свали
Съобщение
15.08.2017 09:32
Свали
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
26.09.2017 02:33
Свали
Информация при производство по обжалване
09.10.2017 02:36
Свали
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
18.10.2017 02:41
Свали
Съобщение по чл. 53 от правилника за прилагане на ЗОП, за отваряне на оферти
20.10.2017 02:53
Свали
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 53 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ
28.10.2017 02:54
Свали
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 53 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ
31.10.2017 02:55
Свали
Протокол № 1 за възлагане на обществена поръчка с предмет "Ремонт на уличната мрежа на територията на Община Хайредин"
11.12.2017 02:57
Свали
Съобщение по чл.57, ал. 3 от правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки при отваряне на ценови оферти
19.02.2018 10:59
Свали
Протокол № 3 за отваряне на ценови предложения
12.04.2018 03:01
Свали
Решение за разглеждане и класиране на получените оферти
12.04.2018 03:02
Свали
Договор с изпълнител
30.05.2018 08:58
Свали