08:06
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 15.07.2024 г.

ОТНОСНО: Възлагане на обществена поръчка с предмет " Ремонт на уличната мрежа на територията на Община Хайредин"

Съобщение по член 57, ал. 3 от правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки, за отваряне на Ценови оферти
19.02.2018 03:53
Свали