08:31
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 15.07.2024 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на стгроителни работи по инвестиционен проект №06/321/01628 на Община Хайредин по две обособени позиции"

Документация
16.06.2014 11:43
Свали
Решение
26.06.2014 14:19
Свали