22:45
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 20.06.2024 г.
Новини

Водопонизителна система на 70 ха - част от крайречната тераса на с. Хайредин, обл. Враца - актуализация - ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

  25.07.2023 16:22