00:06
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 24.05.2024 г.
Новини

Съобщение от Басейнова дирекция Дунавски район по чл. 62А, ал.1 от Закона за водите за водовземане

  13.10.2023 14:20  

Съобщението ШК Влашка падина - тук

Съобщение  ТК Влашка падина - тук