09:24
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 15.07.2024 г.
Новини

На вниманието на земеделските стопани и жителите в Община Хайредин

  27.06.2024 09:00  

П О К А Н А

 

ЗА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ

НА ТЕМА:

 

Възможности за финансово подпомагане по СПРЗСР 2023 - 2027г. и Директни плащания – кампания 2024 г.

 

Дата: 04.07.2024 г. (четвъртък)

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 15:30 ч.

Място на провеждане: Зала в Читалище ,,Просвета-1909“,                                              ,,Площад на героите,“ № 1

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Мобилен общински офис – гр. Мизия)

По време на информационната среща: Участниците ще се запознаят с  новите моменти в условията по интервенциите за директни плащания и подаването на заявления през 2024 г. По време на срещата експертите ще представят промените при компенсаторните мерки и интервенции в областта на околната среда, климата, агроекологията, биоземеделието и хуманното отношение към животните. Участниците ще бъдат запознати с новостите в Стандартите за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) и предварителна условност.

 

Във втората част на срещата участниците ще се запознаят с възможностите за финансово подпомагане на дейността на земеделските стопани по интервенция II.Д.2 „Подпомагане на много малки земеделски стопанства“ и интервенция II.Д.1 „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“ по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) за периода 2023-2027 г.

 

По време на събитието  експертите от НССЗ ще отговарят на въпроси, поставени от присъстващите, които са от компетентността на експертите от НССЗ.

 

За допълнителна информация и въпроси може да се свържете с: 

 

с г-жа Цветелина Филиповска, главен експерт-координатор Северозападен район на планиране, ГД „МОО“, НССЗ, тел.: 0883 267 051 или г-жа Мариана Петкова, главен експерт в МОО Мизия, НССЗ, тел.: 0883 267 052, mizia@naas.government.bg

 

Очакваме Ви!

                                                            ПРОГРАМА

 

09.30 – 10:00 ч.

Регистрация на участниците

10.00 – 11.00 ч.

 

Директни плащания 2024 г. – нови моменти.

 

Стандартите за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) и предварителна условност – нови моменти.

 

 

Лектори: експерти от НССЗ

11.00 – 11.15 ч.

Почивка – Кафе пауза

11.15 – 12.15 ч.

Компенсаторни мерки и интервенции в областта на околната среда и климата.

Новости в агроекологията, хуманното отношение към животните и биологичното растениевъдство.

 

Лектори: експерти от НССЗ

12.15 – 12.45 ч.

Обяд

12.45 – 13.30 ч.

Възможности за финансово подпомагане по интервенция II.Д.2 „Подпомагане на много малки земеделски стопанства“ от СПРЗСР 2023-2027 г.,

Лектори: експерти от НССЗ

13.30 – 14.30 ч.

Възможности за финансово подпомагане по интервенция II.Д.1 „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани“ от СПРЗСР 2023-2027 г.,

Лектори: експерти от НССЗ

14.30 – 15.30 ч.

Дискусия и закриване на семинара