20:54
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 20.06.2024 г.

План за интегрирано развитие на Община Хайредин за периода 2021-2027 г.


 27.04.2023 13:09

Доклад за последваща оценка на въздействието на общинския план за развитие на Община Хайредин 2014-2020


 27.04.2023 13:06

СЪСТЕЗАНИЕ ПО КОНЕН СПОРТ 2023 В ОБЩИНА ХАЙРЕДИН


 26.04.2023 08:15

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ХАЙРЕДИН ИНФОРМИРА


 25.04.2023 09:28

П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ КОЗЛОДУЙ, МИЗИЯ И ХАЙРЕДИН


 12.04.2023 15:25

Община Хайредин подписа договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001


 23.01.2023 13:08

НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ХАЙРЕДИН


 16.08.2020 13:28

Проект на наредба за условията и реда за разпореждане с общински жилища


 28.09.2018 03:57

Обява на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционн


 19.01.2016 01:28

Протокол от извършена проверка в Община Хайредин за спазване на изискванията чл.92 и чл.99а от Закона за гражданската регистрация за извършените адресни регистрации или за промяна на адрес за периода 1 юли 2014г. - 30 април 2015г


 29.07.2015 12:39

На вниманието на пчеларите !!!!!


 09.07.2015 09:45

ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл.40, ал.4 от ЗОС


 01.09.2014 11:09

Обява


 03.02.2014 10:52

ОБЩИНА ХАЙРЕДИН НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ


 24.01.2014 08:53

Съобщение съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите


 06.01.2014 11:34