21:33
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 20.06.2024 г.
ПРОТОКОЛ №32 от извънредно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 15.01.2018 г. Свали
ПРОТОКОЛ №33 От редовно заседание на ОбС-Хайредин,проведено на 31.01.2018 г. Свали
ПРОТОКОЛ №34 От редовно заседание на ОбС-Хайредин,проведено на 02.03.2018 г. Свали
ПРОТОКОЛ №35 От редовно заседание на ОбС-Хайредин,проведено на 30.03.2018 г. Свали
ПРОТОКОЛ №36 от извънредно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 10.04.2018 г. Свали
ПРОТОКОЛ №37 от редовно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 25.04.2018 г. Свали
ПРОТОКОЛ №38 от извънредно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 02.05.2018 г Свали
Протокол № 39 от проведено заседание на 29.05.2018 г. Свали
Протокол № 40 от проведено заседание на 03.07.2018 г. Свали
Протокол № 41 от проведено заседание на 12.09.2018 г. Свали
Протокол № 42 от проведено извънредно заседание на 25.09.2018 г. Свали
Протокол № 43 от проведено заседание на 02.10.2018 г. Свали
ПРОТОКОЛ №44 от редовно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 02.11.2018 г. Свали
ПРОТОКОЛ №45 от извънредно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 16.11.2018 г. Свали