Община Хайредин - официален сайт

Регистри 2020

Регистър скици и визи за проектиране 2020 - Виж тук

Одобряване на проекти и РС 2020 - Виж тук

Удостоверения за търпимост 2020 - Виж тук