22:20
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 20.06.2024 г.
П Р О Т О К О Л № 5 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 21.01.2012 г. Свали
П Р О Т О К О Л № 6 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 01.03.2012 г. Свали
П Р О Т О К О Л № 7 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 06.04.2012 Свали
П Р О Т О К О Л № 8 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 04.05.2012 г. Свали
П Р О Т О К О Л № 9 от извънредно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 28.05.2012 г. Свали
П Р О Т О К О Л № 10 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 28.06.2012 г. Свали
П Р О Т О К О Л № 11 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 01.08.2012 г. Свали
П Р О Т О К О Л № 12 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 05.10.2012 г. Свали
П Р О Т О К О Л № 13 от извънредно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 12.10.2012 г. Свали
П Р О Т О К О Л № 14 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 29.11.2012 г. Свали
П Р О Т О К О Л № 15 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 27.12.2012 г. Свали