Община Хайредин - официален сайт

Регистри 2021 година

Одобряване на проекти и РС - Виж тук

Регистър скици и визи за проектиране - Виж тук

Удостоверения за търпимост - Виж тук