01:01
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 24.05.2024 г.
ПРОТОКОЛ №4 от редовно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 20.01.2020 г. Свали
ПРОТОКОЛ №5 от редовно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 18.02.2020 г. Свали
ПРОТОКОЛ №6 от редовно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 30.03.2020 г. Свали
Протокол №7 от проведено заседание на 29.04.2020 Свали
Протокол №8 от проведено заседание на 29.05.2020 Свали
ПРОТОКОЛ №9 от редовно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 24.06.2020г. Свали
ПРОТОКОЛ №10 от редовно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 30.07.2020 г. Свали
ПРОТОКОЛ №11 от редовно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 27.08.2020г. Свали
ПРОТОКОЛ №12 от редовно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 01.10.2020г. Свали
ПРОТОКОЛ №13 от редовно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 14.10.2020г. Свали
ПРОТОКОЛ №14 от редовно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 21.10.2020г. Свали
ПРОТОКОЛ №15 от редовно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 30.11.2020г. Свали
ПРОТОКОЛ №16 от редовно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 17.12.2020г. Свали