01:47
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 24.05.2024 г.
Протокол № 4 от проведено извънредно заседание на ОбС - Хайредин на 05.01.2016 г. Свали
ПРОТОКОЛ №5 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 02.02.2016 г. Свали
ПРОТОКОЛ №6 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 18.02.2016 г. Свали
Протокол № 7 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 01.04.2016 г. Свали
Протокол № 8 от проведено заседание на ОбС - Хайредин на 05.05.2016 г. Свали
ПРОТОКОЛ №9 от извънредно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 27.05.2016 г. Свали
ПРОТОКОЛ №10 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 10.06.2016 г. Свали
ПРОТОКОЛ №11 от извънредното заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 11.07.2016 г. Свали
ПРОТОКОЛ №12 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 18.07.2016 г. Свали
ПРОТОКОЛ №13 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 16.09.2016 г. Свали
ПРОТОКОЛ №14 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 18.10.2016 г. Свали
ПРОТОКОЛ №15 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 14.11.2016 г. Свали
ПРОТОКОЛ №16 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 16.12.2016 г. Свали
ПРОТОКОЛ №17 от извънредното празнично заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 20.12.2016 г. Свали